Skip to content

Småviltjakt

Reinøya, Vannøya og Ringvassøy er kjent for sin gode småviltjakt. Det jaktes på rype, hare og orrfugl. Det er ulike jaktregler på de forskjellige øyene. I sesongen kan det være vanskelig med tilgang på jaktkort på Reinøya. Det er mulig å bo på våre hytter på Reinøya og jakte på de andre øyene.

De fleste eiendommene på Reinøya er tilsluttet Grunneierlaget. Til utenbygds selges 10 jaktkort pr dag. Man kan bare kjøpe for 1-2 dager pr gang. men har da tilgang til store deler av øya. I tillegg finnes 3 -4 større private eiendommer som selger kort. Det er vanlig at langveisfarende kombinerer jakt på Reinøya og Ringvassøya.

Reinøya utmarkslag administrerer kortsalg. Finnkroken Feriehytter disponerer 2 av disse kortene for våre gjester.

Sesongen starter 10 september – med hund fra 1. oktober.

For mer informasjon se Karlsøy kommunes hjemmesider. http://www.karlsoy.kommune.no/grunneierlag.112816.no.html

Share This